laryngolog-24.pl
laryngolog-24.pl
KONSULTACJE LARYNGOLOGICZNE
DOROSŁYCH


Indywidualna Praktyka Lekarska
ul. Marcelińska 102/205, 60-324 Poznań
rejestracja internetowa
rejestracja telefoniczna : + 48 606 56 43 43
Zbyszek Rosiński - ZnanyLekarz.pl Zbyszek Rosiński - ZnanyLekarz.pl
Przyjmuję wyłącznie osoby pełnoletnie, które mają
ukończone 18 r. ż.
Z dzieckiem zgłaszamy się na konsultację do
laryngologa dziecięciego.

Proszę nie zapisywać dzieci
i.
PRZED WIZTYTĄ PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI ZALECENIAMI:
1
Na wizytę proszę zabrać całą dostępną dokumentację medyczną
( wypisy ze szpitala, wyniki poprzednich badań słuchu, wyniki badań obrazowych koniecznie z płytą CD z badaniem )
2
Uporządkować najlepiej w formie pisemnej informacje dotyczące dolegliwości, objawów, w jakich okolicznościach się pojawiają, w jakich porach dnia, z jaką częstotliwością – codziennie, kilka razy w tygodniu, miesiącu. Od kiedy powiły się objawy, i jak wpłynęło na nie dotychczasowe leczenie).
3
Na wizytę proszę zgłaszać się na czczo bez jedzenia i picia ze względu na wywoływanie podczas badania odruchy wymiotne.
4
Przed wizytą z powodu podejrzenia czopu woskowinowego zalecane jest przynajmniej 3 dni przed planowanym terminem zakraplanie uszu kroplami rozpuszczającymi woskowinę np. Vaxol 3 x dzień do obu uszu. Należy liczyć się z tym, że stosowanie w/w preparatów nasili dolegliwości tj. uczucie zalegania w uszach, niedosłuch.
5
Wskazane jest posiadanie informacji o nazwach przepisanych wcześniej leków np. przez Lekarza Medycyny Rodzinnej z informacją o zaleconym dawkowaniu.
Zalecenia obowiązujące na czas pandemii COVID - 19
UWAGA !! SZANOWNY PACJENCIE PACJENTKO JEŻELI MASZ WYSOKĄ GORĄCZKĘ ( >37,7 st C , KASZEL, DUSZNOŚĆ, TRUDNOŚCI Z ODDYCHANIEM, BÓLE MIĘŚNIOWE, OSŁABIENIE NAJPIERW SKONTAKTUJ SIĘ ZE SWOIM LEKARZEM RODZINNYM ON PO PRZEPROWADZEIU WYWIADU KIERUJE NA BADANIE W KIERUNKU COVID-19 ALBO DAJE DALSZE ZALECENIA TERAPEUTYCZNE.
NAGŁE ZABURZENIA WĘCHU I SMAKU MOGĄ SUGEROWAĆ SKĄPOOBJAWOWY PRZEBIEG JAKO JEDYNY OBJAW , WÓWCZAS TAKŻE SKONTAKUJ SIĘ NAJPIERW ZE SWOIM LEKARZEM RODZINNYM.
Ze względu na stan epidemii na wizytę zgłaszamy się samemu, bez osoby towarzyszącej, o czasie. Poczekalnia według obecnych wytycznych sanitarno-epidemiologicznych jest nieczynna. Przed wejściem do gabinetu zgodnie z zaleceni GIS zostanie przeprowadzony wywiad epidemiologiczny odnoście COVID-19 oraz wykonany pomiar temperatury, dezynfekcja rąk – przez personel. Odzienie zdejmujemy dopiero po w/w procedurach. Odwieszamy na haczyku w miejscu wyznaczonym, unikamy dotykania wieszaków.
W pomieszczeniu gabinetu może przebywać tylko 1 osoba, jeżeli trwa badanie (są zamknięte drzwi do gabinetu), należy poczekać na zewnątrz celem uniknięcia bezpośredniego kontaktu z osobą wychodzącą. Maseczkę zdejmujemy tylko na polecenie lekarza w trakcie badania przedmiotowego o ile zaistnieje taka konieczność. Maseczka jest bezwzględnie konieczna podczas przeprowadzania wywiadu – mówienia.
Informacje dotyczące rejestracji
Szanowny Pacjencie / Pacjentko.

Rejestracja na wizyty odbywa się wyłącznie drogą internetową.
Rejestracja telefoniczna polega na tym, że czynność wpisania wykonuje za Państwa osoba odbierająca telefon.

Umawiając się na wizyty zastanawiamy się jaki termin Państwu najbardziej odpowiada i dopiero wtedy zapisujemy się.

Rejestrację internetową należy traktować jako duże udogodnienie i swobodę, której byliby Państwo pozbawieni umawiając się tylko telefonicznie.

Zabronione jest zapisywanie się na kilka terminów jednocześnie – wówczas wszystkie zostaną usunięte przez rejestrację.

Jeżeli zachodzi konieczność odwołania wizyty , przełożenia terminu uprasza się o jak najszybsze wykonanie tej czynności. Pamiętajcie Państwo zwalniając termin odpowiednio wcześnie umożliwiacie innym osobą zapisanie się, zmianę terminu itp.

Wizyta w gabinecie możliwa jest wyłącznie po zarejestrwaniu wizyty.
Osoby spóźnione nie są przyjmowane. Proszę nie wymuszać przyjęcia przychodząc praktycznie w czasie następnego pacjenta.
Szczegółowe informacje odnośnie dojazdu parkingu wysyłane są po umówieniu wizyty. Link do wiadmości przychodzi na e-mail podany w rjestracji lub treść wyświetla się w aplikacji.

Do rejestracji w systemie znanylekarz.pl najlepiej używać dedykowanej do tego celu aplikacji.
Created with an unregistered version of WebsitePainter
(This text will not be visible anymore once you buy WebsitePainter)