laryngolog-24.pl
laryngolog-24.pl
KONSULTACJE LARYNGOLOGICZNE
DOROSŁYCH


Indywidualna Praktyka Lekarska
ul. Marcelińska 102/205, 60-324 Poznań
rejestracja internetowa
rejestracja telefoniczna :
+ 48 606 56 43 43
Przyjmuję wyłącznie osoby pełnoletnie, które mają
ukończone 18 r. ż.
Z dzieckiem zgłaszamy się na konsultację do
laryngologa dziecięciego.

Proszę nie zapisywać dzieci
i.
PRZED WIZTYTĄ PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI ZALECENIAMI:
1
Na wizytę proszę zabrać całą dostępną dokumentację medyczną
( wypisy ze szpitala, wyniki poprzednich badań słuchu, wyniki badań obrazowych koniecznie z płytą CD z badaniem )
2
Uporządkować najlepiej w formie pisemnej informacje dotyczące dolegliwości, objawów, w jakich okolicznościach się pojawiają, w jakich porach dnia, z jaką częstotliwością – codziennie, kilka razy w tygodniu, miesiącu. Od kiedy powiły się objawy, i jak wpłynęło na nie dotychczasowe leczenie).
3
Na wizytę proszę zgłaszać się na czczo bez jedzenia i picia ze względu na wywoływanie podczas badania odruchy wymiotne.
4
Przed wizytą z powodu podejrzenia czopu woskowinowego zalecane jest przynajmniej 3 dni przed planowanym terminem zakraplanie uszu kroplami rozpuszczającymi woskowinę np. Vaxol 3 x dzień do obu uszu. Należy liczyć się z tym, że stosowanie w/w preparatów nasili dolegliwości tj. uczucie zalegania w uszach, niedosłuch.
5
Wskazane jest posiadanie informacji o nazwach przepisanych wcześniej leków np. przez Lekarza Medycyny Rodzinnej z informacją o zaleconym dawkowaniu.
Obowiązek zakładania masek w placówkach ochrony zdrowia został
przedłużony od 30.06.2023 roku

Informacje dotyczące rejestracji
Szanowny Pacjencie / Pacjentko.

Rejestracja na wizyty odbywa się wyłącznie drogą internetową.
Rejestracja telefoniczna polega na tym, że czynność wpisania wykonuje za Państwa osoba odbierająca telefon.

Umawiając się na wizyty zastanawiamy się jaki termin Państwu najbardziej odpowiada i dopiero wtedy zapisujemy się.

Rejestrację internetową należy traktować jako duże udogodnienie i swobodę, której byliby Państwo pozbawieni umawiając się tylko telefonicznie.

Zabronione jest zapisywanie się na kilka terminów jednocześnie – wówczas wszystkie zostaną usunięte przez rejestrację.

Jeżeli zachodzi konieczność odwołania wizyty , przełożenia terminu uprasza się o jak najszybsze wykonanie tej czynności. Pamiętajcie Państwo zwalniając termin odpowiednio wcześnie umożliwiacie innym osobą zapisanie się, zmianę terminu itp.

Wizyta w gabinecie możliwa jest wyłącznie po zarejestrwaniu wizyty.
Osoby spóźnione nie są przyjmowane. Proszę nie wymuszać przyjęcia przychodząc praktycznie w czasie następnego pacjenta.
Szczegółowe informacje odnośnie dojazdu parkingu wysyłane są po umówieniu wizyty.
Link do wiadmości wysyłany jest SMS-em na numer użyty do rejestracji.


cena wizyty stacjonarnej: 300 zł (płaność wyłącznie gotówką)
rejestracja wizty jest jednoznaczna z potwierdzeniem przeczytania i akceptacji regulaminu

cena konsultacji zdalnej : 150 zł ( dotyczy badań zaleconych na wizycie, zapytań, itp - pacjentów po odbytej wizycie stacjonarnej )
przedłużenie recept rocznych: 50 zł ( wyłącznie wystawionych w laryngolog-24.pl)
Wykonywane badania przy wskazaniach do ich wykonania:

• endoskopia krtani
( + 50 zł )

• endoskopia gardła dolnego
( + 50 zł )

• endoskopia nosogardła
( + 50 zł )

• badanie słuch audiometria tonalna poszerzona o wysokie częstotliwości ( W KABINIE CISZY )
( + 120 zł )

• badanie audiometrii impedancyjnej
( + 80 zł )

• badanie tympanometryczne
( + 80 zł )

• ocena USG zmian przed ewentualną punkcją diagnostyczną ( zmniejsza ilość niepotrzebnie wykonanych nakłuć igłą)

• endoskopia ucha
( + 50 zł )

• mikroskopia ucha
( + 450 zł )

• płukanie ucha z woskowiny
( w cenie wizyty )

• usuwanie ciał obcych z ucha, gardła, krtani
( + od 100 zł w zależności od lokalizacji )

• BADANIA SŁUCHU W KABINIE CISZY
( + 120 zł )

• diagnostyka szumów usznych ( u pacjentów nie diagnozowanych w tym kierunku ) prośba o dokonanie dopisku przy rejestracji " SZUMY"
( + 300 zł do ceny wizyty )

• diagnostyka zawrotów głowy ( prośba o dokonanie adnotacji przy rejestracji -"ZAWROTY "
( + 450 zł do ceny wizyty )

• zabiegi w obrębie ucha np. usuwanie ciał obcych w MIKROSKOPIE – powiększony obraz 3D – zapewniający większe bezpieczeństwo
( + 250 zł )


CAŁA DIAGNOSTYKA NA PIERWSZEJ WIZYCIE
BEZ KONIECZNOSCI WIZYTY KONTROLNEJ Z WYNIKAMI BADAŃ
Zbyszek Rosiński laryngolog poznań laryngolog-24.pl


Najczęściej zadawane pytania:
1. Zgubiłem / Zgubiłam kartę informacyjną ?

Odp. Wszystkie skierowania, recepty, rozpoznania są dostępne na pacjent.gov.pl
Logujemy się na serwis Ministerstwa Zdrowia i tam uzyskujemy dostęp do skierowań, recept itp. Można spisać kody, pobrać je w pdf. , wydrukować, dawkowania leków i rozpiska dotycząca ich przyjmowania jest umieszczona na receptach, rodzaj skierowania na badania obrazowe i wszystkie dane niezbędne do umówienia badania obrazowego także znajdują się na skierowaniu.

Dlatego zapytania o odpisy recept, skierowań, zaleceń pozostają bez odpowiedzi.

Nie ma już dokumentacji papierowej na terenie Polski jest obowiązkowa EDM ( Elektroniczna Dokumentacja Medyczna )

2. Potrzebuję fakturę nie prosiłem/ prosiłam na wizycie?

Odp. Z dniem 1 lipca 2021 roku Ministerstwo Finansów usunęło możliwość wystawiania faktur w późniejszym okresie niż chwila wystawiania paragonu. W chwili wystawiania paragonu należy na niego nanieść PESEL / NIP i z tą chwilą paragon staje się tzw. faktura uproszczoną do kwoty 450 zł i jest tożsama ze zwykłą fakturą – chęć uzyskania takiego paragonu należy zgłosić przed rozpoczęciem jego wystawiania – potem jest to nie możliwe.
Z dniem 1 lipca 2021 wszedł też obowiązek kas fiskalnych on-line i obowiązek wysyłania każdego paragonu w czasie rzeczywistym do Ministerstwa Finansów.

Z dniem 1 lipca 2022 roku wszedł tez obowiązek EDM i Urzędy Skarbowe od razu dokonują sprawdzenia czy do danego zdarzenia medycznego pojawił się paragon fiskalny.

Grożenie Urzędem Skarbowym nie będzie skutkowało wystawieniem faktury wstecznej - bo jest to niezgodne z przepisami a ze względu na cyfryzację wręcz niemożliwe.

W/w przepisy wymuszają także wystawienie paragonu do każdego zdarzenia medycznego ( wystawnie wtórnika recepty, interpretacja wyników, każde zdarzenie wymagające uzyskania dostępu do dokumentacji pacjenta )


3. Dlaczego nie ma poczekalni ?

Odp. Poczekalni nie ma z 3 powodów :

I. Obowiązuje rejestracja i pacjenci umawiają wizytę na konkretną ustaloną godziną ( godzina jest godziną rozpoczęcia wizyty – nie rozpoczęcia rejestracji pacjenta dlatego należy zgłosić się z niewielkim zapasem czasowym np. 5 minut

II. Jeżeli pomieszczenie jest gotowe do przyjęcia pacjenta – jest wysyłana wiadomość SMS z odpowiednią informacją.

III. Do laryngologa przychodzą osoby chore zakaźnie jak i osoby chore na inne choroby przewlekłe – brak poczekalni zmniejsza ryzyko potencjalnego zakażenia. Z tego powodu proszę także przychodzić bez dzieci.

IV. Zdecydowana większość oczekujących w poczekalni pacjentów nie potrafi zachować ciszy i poszanowania faktu, iż w gabinecie odbywa się wizyta innego pacjenta.
Osoby oczekujące zaburzają w ten sposób przebieg konsultacji oraz badań.

4. Czy gabinet jest czynny 24h?

Praktyczne można powiedzieć, że tak. Zaznaczam, że obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna lub internetowa.
Gabinet funkcjonuje we wszystkie dni tygodnia, soboty, niedziele i święta.
Wszystkie terminy są udostępniane na stornie.

5. Czy gabinet otwarty jest w sobotę, niedzielę ?

Tak, sobota , niedziela , ŚWIĘTA to także dni tygodnia w których gabinet jest otwary.

6. Złamałem/am nos, połknąłem/ęłam ość ?

W takich przypadkach zgłaszamy się na ostry dyżur larynglogiczny do szpitala.
Niejednokrotnie zaopatrzenie takiego zdarzenia wymaga zabiegu w znieczuleniu ogólnym, dlatego ważne jest aby pozostać na czczo do czasu rozwiązania problemu medycznego.Wszystkie prośby sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa pozostają bez odpowiedzi.


( laryngolog sobota , laryngolog niedziela , konsultacja laryngologiczna, laryngolog poznań )